Klachten

 
 

Bij klachten omtrent de coaching zal beroepsvereniging Adiona een bemiddelende en onafhankelijke rol aannemen.

Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om jouw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat je toch een klacht hebt. Wanneer jouw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door jullie als ouders/verzorgers.

Wanneer je de klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor jou en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kun je, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.

Zij is te bereiken per mail, of telefonisch. Je kunt de situatie met haar bespreken. Je kunt met haar de weg bepalen welke je wilt inslaan in het afhandelen van jouw klacht.

Je kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat je een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kan zij voor jou bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan je ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert jou en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Jouw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

 

Klachtenfunctionaris:

mevrouw L. de Boon
telefoonnummer: 06-48445538
Email: bemiddeling@quasir.nl