Privacyverklaring Natalie kindercoaching.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG,  is Natalie Vroegh- de Kort, gevestigd te Oostvoorne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51697300.

 

Op mijn website maak ik geen gebruik van cookies.

 

Persoonsgegevens.

 

Doel van verwerking.

Ik gebruik jouw persoonsgegevens enkel om met je in contact te komen of met je te overleggen over de overeen te komen diensten. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden. 

 

Indien je mij je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met je in contact te komen en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens.

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

 

De gegevens worden zonder jou toestemming niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging 

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Ik sluit alleen verwerkersovereenkomsten af die aan de AVG gestelde eisen voldoen.

Ik gebruik een afsluitbare kast voor de papieren dossiers, alleen ik heb hier de sleutel van zodat derden hier geen toegang hebben.

Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen 

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben wel wettelijk en fiscaal verplicht om de factuurgegevens 7 jaar te bewaren.