Intake

Een traject begint met een intakegesprek van een uur. Het kind is hierbij niet aanwezig.  De jongere vanaf twaalf jaar is wel bij de intake aanwezig en is hier de belangrijkste gesprekspartner. Tijdens dit gesprek kun jij jouw verhaal kwijt en stel ik wat vragen. We bekijken dan met elkaar of we een traject aangaan en plannen vijf afspraken. Je krijgt een intake formulier mee naar huis en geeft dit de eerste sessie aan je kind mee. Jongeren krijgen een eigen intakeformulier.

 

Werkwijze


COACHING

In de één op één gesprekken met je kind zoek ik uit welke vorm van hulp het beste bij hem/haar past. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken en methodes.

In deze fase werk ik met name aan de hulpvraag waarbij ik samen met het kind op zoek ga naar zijn eigen oplossingen, kwaliteiten en mogelijkheden. De duur van het aantal sessies verschilt per kind en hangt ook af van de hulpvraag.

 

Terug


Afronding en eind gesprek

Aan het einde van de vijfde sessie bespreek ik met het kind hoe het gaat en maak met de ouders een afspraak voor een evaluatie-gesprek. Aan de hand van dat gesprek bekijken we of er eventueel nog meer behandeling nodig is. Wanneer het kind weer controle heeft over het probleem en jij en je kind samen verder kunnen is dit het eindgesprek. Een maand na de laatste sessie komt je zoon of dochter nog een keer om te vertellen hoe hij of zij zich dan voelt.

Ik streef ernaar om de behandelfase kort te laten duren.